Donate for Good Cause

Karmako Phal | 2004 | Full Nepali Movie

Nepali Full Movie Video Film – Karmako Phal | 2004 | Full Nepali Movie | DVD – Watch Online

Nepali Movie Film – Karmako Fal
Cast – Sushil Chhetri, Nandita KC. Puja Pradhan, Bhakta Pradhan, Tilak Thapa, Sharmila Shrestha, Lakpa Sherpa etc.
Story: Babita Rana
Direction – Jayananda Lama

Comments