Donate for Good Cause

Avatar | 1997 | Full Nepali Movie

Nepali Movie – Avataar | 1997 | Full Nepali Movie – Watch Online

Cast & Crew
Director: Prakash Sayami
Cast: Rajesh Hamal, Gauri Malla, Sunil Mishra, Somnath Bhattrai, Suresh Bhattarai, Anup Thapa, Rajkumar Shah, Bishwo Rayamajhi, Rajendra Maharjan, Rabi Aryal, Kumar Baba, Salikram Karki, Jagat Rajthala, Tarjan Manandhar, Laxmi Giri, Sunil Dutta Pandey, Balaram Subba, Krishna Shrestha
Cinematography: Javed Shah
Story: Prakash Sayami
Screenplay: Prakash Sayami
Dialogue: Prakash Sayami
Producer: Bal Krishna Tuladhar, Pushpa Gurung, Ranjana Udas, Deepak Karki

Comments