Donate for Good Cause

Raanko | 1995 | Full Nepali Movie

Nepali Movie – Raanko | 1995 | Full Nepali Movie – Watch Online

Cast & Crew
Director: Kishor Rana
Cast: Shiva Shrestha, Bhuvan K.C., Vijay Lama, Krishna Malla, Gauri Malla, Kristi Mainali, Mithila Sharma, Sunil Thapa, Basundhara Bhusal, Santosh Panta, Subhadra Adhikari, Madan Das Shrestha, Sushila Rayamajhi, Jitendra Mahat Abhilasi, Kishor Malakar
Cinematography: Pramod Pradhan, Hari Ray
Story: Abhinash Shrestha
Screenplay: Chetan Karki
Dialogue: Abhinash Shrestha, Man Bahadur Mukhiya
Producer: Bishnu Gopal Shrestha, Shiva Shrestha, Anup Rana, Mohan Shariff, Gopal Man Bajracharya

Comments