Donate for Good Cause

Naramrari Phase | Khuman Adhikari & Ramila Neupane

Nepali Lok Geet – Naramrari Phase | Khuman Adhikari & Ramila Neupane | HD – Watch Online

NARAMRAI PHASE
Singer – Khuman Adhikari & Ramila Neupane
Lyrics/Music – Ramila Neupane
Artist – Sushma Karki/Harke Hawaldar/Surbir Pandit/Chandra Adhikari
Director – Shankar B.C

Comments