Donate for Good Cause

Phool Bariko Phool | Santosh Lama

Nepali Music Video – Phool Bariko Phool | Santosh Lama – Watch Online

Music/Vocal: Santosh Lama
Lyrics: Dayaram Bhusal
Featuring: Nirajan Pradhan and Prakriti Shrestha

Comments