Donate for Good Cause

Ekkai Chhinma | Visa Girl

Nepali Movie Song – Ekkai Chhinma by Santosh Lama | Visa Girl – Watch Online

Casts: Recha Sharma,Vinay Shrestha, Karma, Raymon Das Shrestha, Reema Bishwokrama, Saloni Rajbhandari, & Menuka Pradhan
Singer: Santosh Lama
Lyrics: Kali Prasad Baskota & Sabin”Ektaare”
Music: Kali Prasad Baskota
Cinematographer: Sanjay Lama, Shiva Ram Shrestha
Producer: CG Entertainment
Co-Producers:Recha Sharma,Vinay Shrestha
Written & Director: Prachanda M. Shrestha

Comments