Donate for Good Cause

Timro Mero Charcha | Bicky Shrestha

Nepali Music Video – Timro Mero Charcha | Bicky Shrestha – Watch Online

Timro mero Charcha……….
Music: Bickey Shrestha
Album: RHYTHM OF LOVE
Lyrics: Bickey Shrestha
Model: Soodep – Keki Adhikari

Comments