Donate for Good Cause

Pathvrasta | Episode 1 | Nepali Serial

Nepali TV Show – Pathvrasta | Episode 1 | Nepali Serial | – Watch Online

Part 1


Part 2

PATHVRASTA
Starring: Om Pratik, Deepak Tripathi, Suvekchya Thapa, Geeta Sahi, Sunil Thapa, Binod Manandhar, Ram Budhathoki, Bhuwan Bhatta, Raj Kumar Giri, Karan Crazy, Manju Shiwakoti etc..
Cameraman: Suresh Bajrachrya
Editing: Nawaraj Upreti
Producer: Rajendra Khanal, Shumitra Kuwar
Writer & Director: Om Pratik

Comments