Donate for Good Cause

Basanti | 2000 | Full Nepali Movie

Nepali Movie – Basanti | 2000 | Full Nepali Movie DVD – Watch Online

Source 1: Youtube Video (Single Part-Full Movie)

Cast & Crew
Director: Nir Shah
Cast: Rajesh Hamal, Karishma Manandhar, Ashok Sharma, Gauri Malla, Kiran KC, Subhadra Adhikari, B.S. Rana, Pawan Mainali, Ravi Shah, Rudra Raj Pandey, Rajaram Poudyal, Ujjwal Ghimire, Doma Lama Hyalmo, Madan Das Shrestha
Story: Diamond Shumsher Rana
Screenplay: Nir Shah
Producer: Nir Shah

Comments