Donate for Good Cause

Mission Paisa 2: Reloaded | 2015 | Official Trailer

Nepali Movie Trailer – Mission Paisa 2: Reloaded | 2015 | Official Trailer – Watch Online

Cast & Crew
Director: Simosh Sunwar
Cast: Amir Gautam, Resh Maratha, Nisha Adhikari, Harshika Shrestha
Cinematography: Hari Humagain
Story: Prachanda M. Shrestha
Producer: Narendra Maharjan, Madhav Wagle, Simosh Sunwar

Comments