Donate for Good Cause

फेरि अर्को गोली काण्ड : सर्लाहीमा एकको मृत्यु, सप्तरीमा एक घाइते । किन बढ्यो असुरक्षा ? | Power News

Latest Nepali News from news24 television – फेरि अर्को गोली काण्ड : सर्लाहीमा एकको मृत्यु, सप्तरीमा एक घाइते । किन बढ्यो असुरक्षा ? | Power News | 11th October 2017 – Keep watching this video and share your thoughts about this video.

Comments