Donate for Good Cause

Daag | 2001 | Full Nepali Movie

Nepali Movie – Daag | 2001 | Full Nepali Movie DVD – Watch Online

Source 1: Youtube Video (Single Part-Full Movie)

Cast & Crew
Director: Akash Adhikari
Cast: Dhiren Shakya, Jal Shah, Dev Kumar Maharjan, Rajani Rana, Anupama Prasai, Jagan Shrestha, Dinesh Sharma, Uttam KC
Cinematography: Shiva Dhakal
Story: Akash Adhikari
Screenplay: Shiva Regmi
Dialogue: Shiva Regmi
Producer: Jagan Shrestha

Comments