Donate for Good Cause

साझा सवाल अङ्क ५०९ – राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने ?

राजनीतिमा महिला नेतृत्व कसरी बढाउने होला? सात नम्बर प्रदेशका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि र सहभागीहरूसँग धनगढीमा गरिएको बहस । Sajha Sawal | 3rd September 2017

Nepali community interaction video program by BBC Network broadcasted by Kantipur television – Sajha Sawal | Episode 508 | 27th August 2017 – Let’s watch video and don’t forget to like, comment and share

Comments