Donate for Good Cause

Kasam Sanu | Santosh Dawadi & Devi Gharti

Nepali Lok Dohori Geet – Kasam Sanu by Santosh Dawadi and Devi Gharti | HD – Watch Online

Singer: Santosh Dawadi and Devi Gharti
Lyrics: Sandeep Vishwakarma

Comments