Donate for Good Cause

Aakasaima Jun Chha | Ramji Khand & Bishnu Majhi

Nepali Lok Geet Program – Aakasaima Jun Chha by Ramji Khand & Bishnu Majhi- Watch Online

Song Title:Aaksaima Jun Chha
Vocal:Bishnu Majhi & Ramji Khand
Music:Rosan Pariyar
Lyrics:Shiva Hamal
Company:Gorkha Chautari Music
Artist:Sagun/Sunil
Director:Shiva BK
Camera:Shambhu Chalise
Edit:Rabin BK
Highlights Nepal Pvt. Ltd.

Comments