Donate for Good Cause

Audio Juke Box | Nepali Movie Nai Nabhannu La 2

Nepali Movie Audio Song – Nepali Movie Nai Nabhannu La 2 Song – Watch and Listen Online

Singers: Rajesh Payal Rai, Swaroop Raj Acharya, Rajina Rimal, Jina Rasaili and Prem Pariyar
Music Composers: Basanta Sapkota and Gaire Suresh
Lyrics: Krishna Hari Baral and Prabha Acharya
Actors: Suraj Singh Thakuri/Priyanka Karki/ Saroj Khanal
Producer: Dinesh Pokharel
Director: Bikash Acharya
Assistant Director: Muskan Dhakal

This video is Copyright by Budha Subba Digital Pvt.Ltd. & Provided by Budha Subba Music for youtube.

Comments