Donate for Good Cause

Kina | Nepali Short Movie

Rate this post

Nepali New Short Movie | Kina by Sushil Kumar Gupta | HD – Watch Online

Shushil Kumar Gupta
Short Movie Name : KINA
Artist Name : Jiwan B C , Manju B C , Himal K C , Gyanu Shah , Ganesh Belbase , Pooja Rijal , Sudan Nepali
Camera : Hum Bahadur Regmi
Screenplay : Shovakar Gupta
Asst. Director : Prajwal Yoghi
Producer : Man Bahadur Serpaili
Edit / VFX / Story / Direction : Shushil Stupid

Bookmark and Share

Comments

%d bloggers like this: