/ Short Movie / Bada Dashain | Nepali Short Movie

Bada Dashain | Nepali Short Movie

thenepalusa on October 10, 2016 - 11:47 am in Short Movie

Nepali festival movie – Bada Dashain | Nepali Short Movie | HD – Watch Online

Shiva G Acharya
Title : Bada Dashain
Artist : Pradip Pathak, Sangeeta Ghimire, Shiva Acharya, Kedar Neupane
Make-up : Manisha Bade
Cameraman : Jiten Kapali
Production Manager : Sushil, Rajeev
Editor : T.V Full Masti Kachya, Sanjib
Producer : Pradip Pathak, Shiva Acharya
Story/Director : Pradip Pathak

Bookmark and Share
0 POST COMMENT
Rate this article

Comments